Allotender

Poskytované služby

1) Poradenství při zadávání veřejných zakázek

a) Doporučení vhodného postupu při volbě zadávacího řízení
b) Komplexní výkon zadavatelských činností dle platného zákona o veřejných zakázkách
c) Dílčí výkon zadavatelských činností
d) Operativní poradenství, analýzy, zpracování stanovisek
e) Konzultace a poradenství při zpracování nabídek
f) Konzultace a poradenství před odevzdáním nabídek
g) Právní poradenství

2) Dotační poradenství

a) Vytipování dotačních příležitostí a revize projektů s ohledem na možnosti optimalizovat náklady financováním projektů z fondů EU a státního rozpočtu
b) Monitoring a hodnocení výzev dotačních programů vhodných pro Vaši organizaci

3) Poradenství v rámci přípravy projektů financovaných z EU a státního rozpočtu

a) Zpracování projektového záměru
b) Zpracování kompletní žádosti o dotaci, včetně potřebných příloh
c) Projektové řízení v průběhu realizace

4) Zajištění činností spojených se zabezpečením výkonu Technického dozoru investora (stavebníka).

5) Zajištění činností spojených se zabezpečením výkonu Koordinátora BOZP podle Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zajištění ochrany zdraví při práci.

Allo Tender s.r.o. | Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 | tel.: +420 257 095 474 | e-mail: info@allotender.cz