Allotender

Reference

Zadavatel

Název zakázky

Investiční náklady

Česká zemědělská univerzita v Praze

Přestavba staré menzy ČZU na výukový pavilon

59.6 mil. Kč

Povodí Labe, státní podnik

Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno – stavební část – administrace veřejné zakázky

373.0 mil. Kč

DK POKLAD, s. r. o.

Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad

10.7 mil. Kč

Obec Branky

Oprava chodníku u Zámku

12.9 mil. Kč

Město Horní Jiřetín

Stavební úpravy čp. 293, Horní Jiřetín

12.5 mil. Kč

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci

Demolice objektů pro chov krůt – Praha, Uhříněves

13.9 mil. Kč

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci

Sanace prostoru bývalé ČS PHM v k.ú. Jičíněves

5.6 mil. Kč

Obec Červené Janovice

Vodovod Červené Janovice – II. etapa

16.6 mil. Kč

Obec Milčice

Milčice vodovod a splašková kanalizace

27.4 mil. Kč

Město Hluboká nad Vltavou

Kanalizace Pražská

2.3 mil. Kč

Obec Krakovany

Vodovod Krakovany – Božec a Splašková kanalizace Krakovany – Božec

30.1 mil. Kč

Město Orlová

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Slezská 850 v Orlové

16.6 mil. Kč

Město Orlová

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové

9.9 mil. Kč

Městys Včelákov

Splašková kanalizace Včelákov, Bystřice, Vyhnánov, Příkratov, Střítež, včetně ČOV v Příkrakově

53.8 mil. Kč

Povodí Vltavy, státní podnik

Ochranná hráz Dýšina – Nová Huť – ř. km 7,104 – 8,383

23.3 mil. Kč

Město Zásmuky

Zásmuky – Splašková kanalizace

32.6 mil. Kč

Povodí Ohře, státní podnik

Protipovodňová opatření města Terezín

135.8 mil. Kč

Obec Vítkovice

Obec Vítkovice v Krkonoších – ČOV

31.8 mil. Kč

Svazek obcí Čertovka

Optimalizace inženýrských sítí – Čertovka I

19.9 mil. Kč

Svazek obcí Čertovka

Optimalizace inženýrských sítí – Čertovka II

19.9 mil. Kč

Obec Skorkov

Vodovod a Vodojem obce Skorkov

33.5 mil. Kč

Povodí Vltavy, státní podnik

Protipovodňová opatření města Veselí nad Lužnicí

167.5 mil. Kč

Povodí Vltavy, státní podnik

Protipovodňová opatření města Beroun

115.9 mil. Kč

Povodí Vltavy, státní podnik

Planá nad Lužnicí - protipovodňová opatření

89.9 mil. Kč

Povodí Vltavy, státní podnik

Protipovodňová opatření na Litavce - I. etapa, úsek Králův Dvůr

118.8 mil. Kč

Obec Vranov

Skládka Vranovská Lhota – sanace

4.7 mil. Kč

Allo Tender s.r.o. | Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 | tel.: +420 257 095 474 | e-mail: info@allotender.cz