Allotender

O společnosti AlloTender

Poradenská společnost Allo Tender s.r.o. pomáhá s veřejnými zakázkami jak státním, tak soukromým subjektům, a to v celé šíři tohoto oboru. Zabývá se organizací výběrových řízení, organizačním i administrativním zajištěním zadávání veřejných zakázek a služeb, včetně poskytování právního servisu a konzultací k problematice veřejných zakázek.

Správné zadání veřejné zakázky je významnou součástí každého projektu, jak pro veřejného zadavatele, tak pro příjemce dotace. Tuto problematiku se proto vyplatí svěřit do rukou opravdových expertů.

Naše společnost se dále zabývá dotačním poradenstvím, poradenstvím v rámci přípravy projektů financovaných z EU a státního rozpočtu a zajišťuje činnosti spojené se zabezpečením výkonů Technického dozoru investora (stavebníka) a Koordinátora BOZP.

Allo Tender s.r.o. | Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 | tel.: +420 257 095 474 | e-mail: info@allotender.cz