Allotender

Kontakty a údaje o společnosti

Obchodní firma:

Allo Tender s.r.o.

Sídlo:

Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČ:

246 58 031

DIČ:

CZ24658031

Registrace v OR:

u obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 163951. Společnost byla zapsána dne 12. dubna 2010

Osoby oprávněné jednat
jménem společnosti:

Ing. Tomáš Hejl, jednatel

Tel.:

257 095 474

E-mail:

info@allotender.cz

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 9, Praha 4

Číslo účtu:

5011106399/5500

Allo Tender s.r.o. | Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 | tel.: +420 257 095 474 | e-mail: info@allotender.cz